Přivtělené duše

    Častým jevem jsou bloudící duše. Myslím si, že je to dnes způsobeno filosofií materialismu, která převládá. Člověk, který neví nic o duchovních věcech, je často připoután k majetku nebo k někomu druhému apod. V okamžiku smrti tak není duše přpravena odejít do světla a do prostoru mezi inkarnacemi. Duše bez těla však nemá dost energie k normálnímu životu. Takže se pohybuje v okolí nemovitosti, na které lpí. Či v okolí lidí, ke kterým má silné emoční vazby. Také hodně bloudících duší vzniká při katastrofách apod. Tyto duše se často stahují k místům s velkými koncentracemi lidí - supermarkety, nemocnice apod. Nejčastěji jsou tyto duše škodlivým elementem, odebírajícím energii normálním lidem.

   Duše bez těla se také mohou v příhodných chvílích tzv. přivtělovat - dostávají se do těla nebo častěji aury (energetický obal těla) člověka. Většinou tak odsávají energii člověka a negativně jej ovlivňují. To může odhalit automatická kresba, a také metoda LSVJ.

   Ve většině případů lze pomocí metody LSVJ tyto bloudící či přivtělené duše odvést pryč z okolí postiženého člověka. Občas také plní i tyto duše některé úkoly, většinou pouze dočasně a použití nástrojů LSVJ urychluje odchod i těchto duší s úkolem.

    Já duše buďto odvádím do Světla nebo vytvořím klientovi stálé Ochranné pole, kdy jsou současně duše odvedeny.