Informace o nás

Jsme terapeutický pár - Jarek a Hanka. Jsme párem Opravdové Lásky (dvouplamen). Náš vztah dospěl na duchovní úrovni do stavu jednoho společného Vyššího Já (párové Vyšší Já), díky tomu, že jsme neuvěřili tvrzením o nesmazatelnosti nevýchovné části karmy. Prošli jsme proces, který dnes nabízíme lidem, kteří chtějí být spolu jako my, ale také lidem, kteří se rozhodli změnit svůj život. Nabízíme terapie přímé nebo po Skypu a zasvěcování do jemnohmotných energií na dálku.

   Když jsme řešili své životy, přišli jsme na to, že každý problém se nachází zároveň v úrovni fyzické, psychické a energetické. Pokud není řešen a vyřešen současně na všech úrovních, vždycky se znovu vrátí (jako, když zapomenete v záhonku kousek kořene pýru a obnoví se celá rostlina). Kdo chce vědět víc, může si přečíst delší článek Život ve třech dimenzích

   Na energetické úrovni zprostředkováváme (jako dráty z elektrárny) Proud lásky prvotního Zdroje, přičemž Vyšší Já každého člověka odebírá tolik energie, co do množství a kvality, kolik jeho tělo potřebuje. Na psychické úrovni používáme k uvolnění negativních vzorců chování kombinaci metod EFT a kvantové EFT, čímž dosahujeme maximální rychlosti a efektivity (poměr cena/výkon). Na fyzické úrovni poskytujeme informace, které umožní člověku být normální, tedy zdravý.

   Odstrańujeme příčiny vašich fyzických, psychických a vztahových problémů. Zmenšujeme negativní karmu (nevýchovná část), aby ji lidé nemuseli prožívat. Čistíme zátěže nesené v podobě vzorců z minulých životů a rodové zátěže. 

   Pracujeme buď přímo s klientem (prožitková terapie) nebo na dálku (vždy potřebujeme křestní jméno a příjmení). Postup při terapii je veden Vyšším Já klienta. Jsou načítány negativní mentální programy, které na sobě nese jako zátěž. Negativní program vytváří karmu tím, že přímo ovlivňuje až řídí chování člověka a chování lidí k němu.        

    Jaroslav Chládek,

narodil jsem se Brně. Již několik let se zabývám studováním duchovních a esoterických pramenů vědění. Úzce spolupracuji na analýzách a terapiích s kolegyní s podobnými schopnostmi a zaměřením, jako mám sám. Efektivita terapie se tak velmi zvyšuje.

Dlouhodobě studium poznání v oblasti pozitivního myšlení. Tvorba elektronických textů – „Naučte se pozitivně myslet“.

Studium poznání v oblasti duchovní transformace (vzestupu).

V roce 2010 absolvoval kurz „Duchovní učení o Já Jsem“ u Zuzany Soukupové (Reiki centrum, Praha)

V roce 2010 absolvoval kurz – „Léčení skrze Vyšší Já“ u alternativní psychoterapeutky Ivy Hédlové, Brno.

V roce 2011 – seminář „Théta osobní“ pro další sebezdokonalení u Oldřicha Peterka, Plzeň.

    Hana Rákosníková

Absolvovala

Kurz EFT - emotional freedom techniques - techniky emoční svobody u Sindy Katayama

Kurz Access Bars - přístupové body (proužky) - u Kristiny Pecit