Energie znovunalezení smyslu života

 1. Nalezení podstaty života
 2. Nalezení partnera Opravdové Lásky
 3. Sjednocení intuice s rozumem
 4. Sjednocení čaker partnerů Opravdové Lásky
 5. Vyřešení vztahu k fyzické lásce, dokonalé prožívání spojení
 6. Dokonalé porozumění řádu světa
 7. Stálý život v přítomném okamžiku
 8. Stálé spojení s rytmem přírody
 9. Prožitek dokonalé sounáležitosti
 10. Moře Světla a Lásky navždy
 11. Nastolení rovnováhy v duši (mezi všemi vrstvami)
 12. Spojení se Světlem (vnímání přírodních principů a přirozený respekt k nim)
 13. Obnovení napojeného stavu duše
 14. Rozvinutí Květu života
 15. Prohloubení napojení na Matku Přírodu
 16. Očištění negativního vnímání situací
 17. Nalézání pozitivního přístupu ke světu
 18. Pochopení smyslu lásky


 

Zasvěcuje se po 3 stupních. Interval mezi zasvěceními min. 2 dny (délka zasvěcování je individuální).  Za každý stupeň cena 100 Kč.

Tato energie má specifickou vlastnost, že "přetéká" od zasvěcovaného k jeho partnerovi Opravdové Lásky (dvojpaprsek).