Karmická zátěž

   Stručně vás seznámím s věcmi, které ovlivňují život každého člověka, ať tomu věří nebo nevěří. Následující výklad vám umožní lépe pochopit, v čem vám může Léčení skrze Vyšší Já (LSVJ) pomoci. Také se dozvíte, co tedy můžete od LSVJ očekávat, jakou diagnostiku a jaké léčení. Osobně se domnívám, že čištění karmické zátěže a zátěže z tohoto života jsou velmi důležité oblasti, ve kterých je Léčení skrze Vyšší Já schopno pomoci.

 

Duše, reinkarnace, karma

   Každý člověk má nehmotnou duši, nebo spíše lze řící, že duše má člověka. Duše je nesmrtelná, nezničitelná. Když fyzické tělo člověka spí, duše si užívá svobody mimo tělo. Duše příchází opakovaně do fyzického světa v podobě různých lidí (reinkarnace). Zažívá tak život a v něm negativní a pozitivní zážitky s ostatními lidmi. Zatěžující jsou negativní vztahové zážitky. Tedy - pokud někomu ublížíme nebo někdo ublíží nám (fyzicky, mentálně, emočně, duchovně). Když někomu ublížíme, pak později někdo ublíží nám. Co uděláme jiným, to se stane dříve či později nám. To je zákon karmy - zákon příčiny a následku. Člověku je umožněno svá provinění vůči svým bližním napravit v tomto životě, a také v životech následujících v příštích inkarnacích.

   Je obvyklé, že duše, které mají společné negativní zážitky (karmická zátěž) se reinkarnují a žijí sobě nablízku ve stejném čase (často příbuzní v tomto životě). Je zde snaha odčinit svá provinění na druhých v dalších životech a zmenšit tak svoji karmickou zátěž. LSVJ léčí a čistí karmickou zátěž. Zátěže se přenášejí mezi jednotlivými životy až do života přítomného. Nejlepším způsobem, jak se zbavit zátěže je vyčistit ji v tomto současném životě. Tím se odstraní vše, co negativně zatěžuje náš život. Současná doba je pro tato vztahová čištění velmi vhodná

   

Bloudící duše, přivtělené duše

  Častým jevem jsou bloudící duše. Myslím si, že je to dnes způsobeno filosofií materialismu, která převládá. Člověk, který neví nic o duchovních věcech, je často připoután k majetku nebo k někomu druhému apod. V okamžiku smrti tak není duše přpravena odejít do světla a do prostoru mezi inkarnacemi. Duše bez těla však nemá dost energie k normálnímu životu. Takže se pohybuje v okolí nemovitosti, na které lpí. Či v okolí lidí, ke kterým má silné emoční vazby. Také hodně bloudících duší vzniká při katastrofách apod. Tyto duše se často stahují k místům s velkými koncentracemi lidí - supermarkety, nemocnice apod. Nejčastěji jsou tyto duše škodlivým elementem, odebírajícím energii normálním lidem.

   Duše bez těla se také mohou v příhodných chvílích tzv. přivtělovat - dostávají se do těla nebo častěji aury (energetický obal těla) člověka. Většinou tak odsávají energii člověka a negativně jej ovlivňují. To může odhalit automatická kresba, a také metoda LSVJ.

   Problémy, které způsobují přivtělené duše, lze zmírnit léčením této duše. Léčit lze jen s pomocí těla osoby, která má duši přivtělenu, jinak není možný kontakt s touto duší bez těla a tedy ani analýza problémů.