Nejste spokojeni se svým životem nebo se svým partnerem? Nejspíše na sobě - v podvědomí máte nevhodné programy, které do vás zanesli rodiče a další vychovatelé v dětství. Můžete být tak zaneseni, že ani necítíte, nejste napojeni na intuici - vaše Vyšší Já. Ztrácíte tak vedení. Tyto negativní vrstvy, jež řídí váš život, aniž si to uvědomujete, lze odstranit. Moderní vědy o výchově a moderní psychologie nalezly jednoznačné důvody, proč jsou lidé agresivní, necitelní a všeobecně negativní. Nedostalo se jim lásky a podpory v tu dobu, kdy ji potřebovali stejně jako jídlo, pití a vzduch. Do 3 let věku dítěte (některé autority říkají do 5 let) se zapisují do podvědomí všechny události a s nimi spojené pocity a slouží jako referenční. Takhle to má být, tak je to správně - by bylo napsáno na složce, kdyby podvědomí složky mělo. Nikdo z lidí si nepamatuje, co se tehdy stalo, přesto se tím každý člověk ve svém životě řídí.

   Jsme terapeutický pár - Jarek a Hanka. Jsme párem Opravdové Lásky (dvouplamen). Náš vztah dospěl na duchovní úrovni do stavu jednoho společného Vyššího Já (párové Vyšší Já), díky tomu, že jsme neuvěřili tvrzením o nesmazatelnosti nevýchovné části karmy. Prošli jsme proces, který dnes nabízíme lidem, kteří chtějí být spolu jako my, ale také lidem, kteří se rozhodli změnit svůj život. Nabízíme terapie přímé nebo po Skypu a zasvěcování do jemnohmotných energií na dálku.

   Když jsme řešili své životy, přišli jsme na to, že každý problém se nachází zároveň v úrovni fyzické, psychické a energetické. Pokud není řešen a vyřešen současně na všech úrovních, vždycky se znovu vrátí (jako, když zapomenete v záhonku kousek kořene pýru a obnoví se celá rostlina). Kdo chce vědět víc, může si přečíst delší článek Život ve třech dimenzích

   Na energetické úrovni zprostředkováváme (jako dráty z elektrárny) Proud lásky prvotního Zdroje, přičemž Vyšší Já každého člověka odebírá tolik energie, co do množství a kvality, kolik jeho tělo potřebuje. Na psychické úrovni používáme k uvolnění negativních vzorců chování kombinaci metod EFT a kvantové EFT, čímž dosahujeme maximální rychlosti a efektivity (poměr cena/výkon). Na fyzické úrovni poskytujeme informace, které umožní člověku být normální, tedy zdravý.

   Odstrańujeme příčiny vašich fyzických, psychických a vztahových problémů. Zmenšujeme negativní karmu (nevýchovná část), aby ji lidé nemuseli prožívat. Čistíme zátěže nesené v podobě vzorců z minulých životů a rodové zátěže. 

   Pracujeme buď přímo s klientem (prožitková terapie) nebo na dálku (vždy potřebujeme křestní jméno a příjmení). Postup při terapii je veden Vyšším Já klienta. Jsou načítány negativní mentální programy, které na sobě nese jako zátěž. Negativní program vytváří karmu tím, že přímo ovlivňuje až řídí chování člověka a chování lidí k němu.

  

Oblasti mé působnosti

    Jak působím: pomocí specializovaných jemnohmotných energií (také na dálku)

    Jak diagnostikuji / analyzuji: pomocí komunikace s Vyšším Já    

        Osobní terapie

    Analýza příčin problémů klienta je prováděna za pomoci napojení na Vyšší Já (intuice). Většina problémů lidí je způsobena negativními mentálními (myšlenkovými) programy, jež jsou uloženy v jeho podvědomí (neuvědomuje si je, ale přesto řídí jeho život škodlivým směrem). Analýzou jsou programy odhaleny. Pak je možno zahájit proces čištění. První fáze je základní očištění od negativních programů. V další fázi se přechází k pozitivnímu programování podvědomí - vkládáním pozitivních a ochranných programů, jež zamezují přístupu negativních programů od lidí v blízkosti klienta.

    Pro léčitele nabízím očištění od negativních programů, energií či bytostí získaných od klientů

 

        Partnerské vztahy

    V současnosti dochází k rychlému vývoji v partnerských vztazích. Což lze pozorovat na projevech karmy - setkávání se s možnými partnery na různých úrovních. Často dochází k setkání se členy naší duchovní rodiny. Dokonce může dojít k setkání s partnerem duše - dvojpaprskem. Nyní označuji toho pravého partnera pojmem - partner Opravdové Lásky. Analyzuji, jekého druhu je váš partner nebo jaká je nyní šance na setkání s partnerem Opravdové Lásky. Dávám doporučení. Váš partner může být také pod negativním vlivem (také negativní smlouvy apod.)

    Nabízím čištění vztahů (negativní programy nebo karma)

 

        Zasvěcování do harmonizujících energií

    Energie Ochrany

    Energie Znovunalezení smyslu života

    

Jakou pomoc ode mě můžete konkrétně očekávat (vše také na dálku, distanční léčba):

 • poradenství pro osobní a duchovní rozvoj
 • odvádění přivtělených a bloudících duší
 • při působení na dálku potřebuji vaše jméno a příjmení (příp. rok narození)
 •  
 • poradenství pro vaše zdraví
 • odstraňování infekcí a škodlivin z těla pomocí energie (detoxikace)
 • posilování imunity
 • léčení obecnými či specializovanými energiemi
 •  
 • poradenství pro vztahy s lidmi
 • pomoc při odpouštění
 • obecné čištění vztahu s jinou osobou
 • pomoc při problémech v partnerských vztazích

 

   Vaše obydlí
 • negativní emoční zóny v obydlí (místo vraždy, těžké nemoci apod.) - vyčistím, také na dálku
 • odvádění bloudících duší v prostoru - také na dálku

    

   Vztahy s lidmi

   Pomohu vám řešit vaše vztahy k lidem, zejména vztahy k blízkým lidem jsou pro vás životně důležité. Negativní nastavení vám velmi ubližuje a odsává vám energii. Často např. nemůžete někomu odpustit - čištěním této oblasti vám pomohu odpustit. Tady platí - odpouštět stále. Poradím vám, jak myslet pozitivně. Upozorním vás, kde se změnit, co přijmout.

 

     Stručný popis metody   

    Léčení probíhá ve spolupráci s Vyšším Já. Pro Vyšší Já neexistují žádná časová, prostorová ani informační omezení (zkrátka ví vše, co je potřebné pro léčení).

    Při práci je terapeut napojen na Vyšší Já, které vyhledává případné klientovi negativní programy, bloky, negativní energie, motivace apod. Terapeut s pomocí kyvadla určuje ve spojení s VJ v tabulkách, o jaké negativní zátěže se jedná. Po jejich vyhledání dochází k vyčištění. 

     Terapii lze provádět i na dálku bez přítomnosti klienta (viz Časté dotazy a odpovědi). Terapii je při hlubších problémech třeba opakovat až do úplného vyléčení. Od klienta se očekává převzetí odpovědnosti za svůj život a zdraví. LSVJ napomáhá klientovi směřovat k pozitivnímu postoji k životu a optimismu.

    Přímé terapie LSVJ provádím v Brně v terapeutickém centru. Objednávky předem (viz kontakty).

                                                        Ing. Jaroslav Chládek